Γιεούντα Σαπόρτα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΖΕΝ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Τελ Αβίβ, 2014