Λόλα Χασσίδ Άντζελ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΖΕΝ – ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 2015