Ντίνος Μάτσας

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΟΛΟΣ

Βόλος, 2014

Ένα βράδυ µας σηκώσανε πέντε η ώρα, τεσσεράµισι, το µπλοκ siebenzwanzig (27), µας βγάζουν έξω.
Σε µια στιγµή µας φέρνουν φαΐ… Σούπα, ψωµί σκέτο… Εντωµεταξύ εξηµέρωσε, µας φέρνουν στα κρεµατόρια.
[…]
Εµείς πέντε πέντε στη γραµµή, αλλά αυτό, ένα τζιπάκι που έφερνε το Zyklon, το αέριο αυτό, δεν ήταν εκεί.
[…]
Εντωµεταξύ, ο ένας µε τον άλλονε καταλάβαµε για να µας φέρουν εµάς εδώ πέρα, ήµασταν για µπάρκο.
[…]
Εχαιρετούσε ο ένας τον άλλονε, πράγµα µακάβριο. Σε µια στιγµή, απ’ τα µακριά, βλέπουµε έναν Γερµανό µε το ποδήλατο και µια κόλα χαρτί στο χέρι.
Εντωµεταξύ δεν είχε έρθει το αέριο. Ήρθε ο Γερµανός, δίνει το χαρτί στον επικεφαλής εκεί, αυτός εβλαστήµησε…
εβλαστήµησε…

Πηγή: Συνέντευξη του Ντίνου Μάτσα στην Άρτεμη Αλκαλάη, Βόλος, 24.3.2014.