Στέλλα Μιγιονί Κοέν

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωάννινα, 2014