Βάρντα Χασσίδ Σέμες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΖΕΝ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Ιερουσαλήμ, 2016