Βιττόριο Χασόν

ΡΟΔΟΣ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Βρυξέλλες, 2019

Ο Βιττόριο Χασόν εκτοπίστηκε από την τότε ιταλοκρατούμενη Ρόδο ως ιταλός υπήκοος.