«Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies»

 

PRIVACY AND COOKIES POLICY

Όροι χρήσης:

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται η ανατύπωση αναδημοσίευση και παντός τύπου χρήση μερικού ή όλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες, διαμόρφωση) για οιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας της ιστοσελίδας.

 

Δικαίωμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά σχέδια, κείμενα, σήματα και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών συνεπώς κανένα εξ’ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

 

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της. Τα cookies είναι αρχείο που περιέχουν ένα κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies δεν μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στον σκληρό δίσκο του χρήστη.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται cookies που μας βοηθούν να καταλάβουμε πόσοι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με την ιστοσελίδα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τί επισκέφτηκαν, τον χρόνο που ξόδεψαν καθώς και τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, όπως για παράδειγμα μηνύματα λάθους. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη λειτουργεία της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που καταγράφονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα.

 

Εγκυρότητα Ιστοσελίδας – Περιορισμός Ευθύνης

Η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται κατά το δυνατόν από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Η διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλίας και με τη γνώση των όρων χρήσης.

 

Ευθύνη επισκέπτη/ χρήστη

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του ελληνικού δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής της ιστοσελίδας και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας ή και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση αυτής.

 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη καμιά τροποποίηση των όρων χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής της συμφωνίας εάν δεν έχει διατυπωθεί ή δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.