Λέα Τουριέλ Ρούσο

ΡΟΔΟΣ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ρόδος, 2014

Η Λέα Ρούσο εκτοπίστηκε από την τότε ιταλοκρατούμενη Ρόδο ως ιταλίδα υπήκοος.