Κορίνα Κλάρα Νίνα Άντζελ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 2014