Τέμη Μπατή Μιρόν

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ

Κφαρ Σάμπα, 2016