«Από την τέχνη στην ιστορία: από τη φαντασία στην πραγµατικότητα», παρουσίαση στην ηµερίδα «Νεωτερικότητα και Βαρβαρότητα: Τέχνη και Ολοκαύτωµα», Βόλος (οργάνωση: Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 23.11.2017).