Ομιλία της Ευγενίας Αλεξάκη με τίτλο «Σύγχρονη τέχνη και διδασκαλία τραυματικών ιστορικών γεγονότων: η αξιοποίηση της σύγχρονης τέχνης στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα» στο «Σεμινάριο για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην εκπαίδευση», Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ιστορίας Δήμου Βέροιας, Βέροια, 15 & 16 Μαΐου 2015.