Φορτουνή Πολίτη Γκανή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 2014