Νάτα Όσμο Γκατένιο

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Τελ Αβίβ, 2014

Τις λέξεις του L’inferno του Dante Alighieri εγώ τις απήγγειλα όταν είδα την πόρτα στο Άουσβιτς. Πιστέψτε µε.

Είµαι η θύρα κάστρου µαρτυρίων,
Είµαι η θύρα ατέρµονης οδύνης,
Είµαι η θύρα των απελπισµένων.
∆ικαιοσύνη κίνησε τον Πλάστη
Με έπλασε η θεϊκή εξουσία
Η υπέρτατη σοφία ο πρώτος έρως.
Πριν από µένα έργα άλλα δεν υπήρχαν
Μόνο τα αιώνια· αιώνια σαν εµένα.
Όσοι περνάτε αφήστε κάθε ελπίδα.

Πηγή: Συνέντευξη της Νάτας Όσμο Γκατένιο στην Άρτεμη Αλκαλάη, Τελ Αβίβ, 17.11.2014.