«Επιζώντες: Οι Έλληνες της Σοά», Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 2016, Πολυχώρος Ζείδωρος, Καψάλι, Κύθηρα (επιµέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη, Οκτώβριος 2016).