Φωτεινή Ραψομανίκη (Ερικέτη Βελέλη)

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα, 2014

[…] Η πεθερά µου µου ’βαλε κάποιο χόρτο στον αριθµό
όταν ήρθα εδώ έξω.
∆εν της άρεσε, «δε µ’ αρέσει που η γειτονιά τόσο κοιτάζει,
να το βγάλουµε».

Το ’κανε µε χόρτο, το κοπάνησε, το ’κανε µε λάδι,
το βάλαν πάνω, κι αυτό λίγο λίγο κάτι έκαµε.

Είναι πολύ πιο αχνό τώρα.

Από τη συνέντευξη της Φωτεινής Ραψοµανίκη
(Ερικέτη Βελέλη) στην Άρτεµη Αλκαλάη
(Κέρκυρα, 4 Απριλίου 2014).
Η Ερικέτη Βελέλη έλαβε χριστιανικό όνοµα
µετά τον γάµο της µε τον ∆ηµήτρη Ραψοµανίκη.