Ραούλ Σαπόρτα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΖΕΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 2015