Ρεβέκκα Λεβή Ααρών

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα, 2016

Γεννήθηκα το 1927 στην Κέρκυρα. Ήµασταν µεγάλη οικογένεια,
ο πατέρας µου, η µητέρα µου και ήµασταν µ’ εµέ τρεις αδελφές.
Εγώ ήµουν η µεγαλύτερη. Πήγαινα στο ελληνοεβραϊκό σχολείο.
Με τον πατέρα µου µίλαγα ελληνικά γιατί ήταν Κεφαλλονίτης,
µε τη µάνα µια διάλεκτο ιταλική. Αν τύχει και µιλήσουµε, θυµάµαι…
[…]
Γύρισε µόνο ο πατέρας µου κι εγώ. Και κανένας άλλος.
Γιατί είχα µια αδελφή οκτώ χρονών, πήγε µε τη µητέρα µου
κι έφυγαν το πρώτο βράδυ…

Από τη συνέντευξη της Ρεβέκκας Ααρών
στην Άρτεµη Αλκαλάη (Κέρκυρα, 13 Νοεµβρίου 2016).